• EXCA OWE wedstrijden

  Regels voor, tijdens en na de wedstrijd en op de wedstrijdlocatie

  1. Op tijd inschrijven voor een wedstrijd1.

  • Online inschrijven kan tot de laatste woensdagavond voor de wedstrijd.
  • Controleer ook individueel of jullie EXCA nummer nog geldig is (ten voordele van het doorgeven van jullie punten naar EXCA USA).
  • Indien de ruiter te laat is om in te schrijven kan deze niet meer deelnemen aan desbetreffende wedstrijd.
   Wij vragen dan ook online via www.excaowe.com in te schrijven en maximaal online te betalen, zo kan het secretariaat hun werk doen en de startlijsten op tijd ter beschikking stellen van de ruiters, jury en speaker.
  • Startlijsten worden opgemaakt na afsluiten van de inschrijvingen en zullen nog vóór de wedstrijd gedeeld worden via Facebook en Messenger.
  • Tijdens de nog steeds bestaande Covid periode wordt gevraagd om 2 begeleiders door te geven, indien van toepassing moeten deze namen (voornaam én familienaam) met een telefoonnummer aan ons overgemaakt worden vóór het afsluiten van de inschrijvingen.

  2. Dag van de wedstrijd op tijd aanmelden aan het secretariaat.

  • De openingsuren van het secretariaat kunnen variëren (in functie van het weekendverloop) en zullen op voorhand gecommuniceerd worden in de groepen op Facebook en Messenger.
  • Indien van toepassing kan bij het aanmelden ook nog cash betaald worden voor jullie deelname(s) aan deze wedstrijd.
  • Het document voor de wedstrijd ondertekenen, zo zijn wij ook op de hoogte van jullie aanwezigheid.
  • Niet blijven hangen rond het secretariaat wanneer jullie de nodige papieren moeten invullen, zo kunnen jullie mederuiters ook sneller hun formulier afhalen en invullen.
  • Het boekje van jullie paard(en) steeds bij hebben bij aanmelding op het secretariaat voor mogelijkse controles. De inentingen kunnen steeds gecontroleerd worden door het secretariaat, juryleden en/of het bestuur. Meer info m.b.t. vaccinaties vind je Paardenpunt Vlaanderen, BCP en Equibel, wij beroepen ons op het Dierengeneeskundig Reglement Clean van deze laatstgenoemde (reglement).
    

  3. Aandachtspunten m.b.t. het secretariaat

  • Geen glazen, bekers… meer plaatsen aan het secretariaat. Dit ter preventie voor schade aan de laptop, printer en documenten.
  • Bij vragen, gelieve de juiste persoon van het bestuur of de werkgroep aan te spreken en de mensen van het secretariaat hun werk eerst te laten doen.
  • Wanneer het secretariaat de punten moet uitrekenen na de wedstrijd, wordt er gevraagd deze mensen even met rust te laten zodat men geen fouten maakt, het zijn jullie punten!
  • Blijf steeds beleefd en geduldig indien je vragen, opmerkingen… hebt om elke vorm van ergernis te vermijden.

  4. Vóór de wedstrijd

  • Er wordt eerst een rondgang gedaan met de Jury/bestuur van het parcours zodat iedereen op dezelfde golflengte zit tijdens het verloop van de wedstrijddag.
  • Er zal een briefing gegeven worden door de Jury voor de wedstrijd, deze zal eerst doorgaan voor de eerste categorieën, vóór de Youth zal er een nieuwe briefing gegeven worden voor de volgende categorieën.
  • Het pistepersoneel is ook aanwezig bij de eerste briefing, zo hebben ook zij een idee over het verloop en waarop ze moeten letten bij het mogelijks terugplaatsen van obstakels.

  5. Inrijpiste

  • Op tijd inrijden is alvast een aanrader, zorg dat jullie op tijd klaar staan wanneer het jullie beurt is.
  • Geef elkaar de ruimte in de inrijpiste, ga niet te vroeg inrijden maar ook zeker niet lang blijven staan na jullie run (een 5-tal minuten uitstappen dat kan wel). Zo geven jullie plaats aan ruiters die na jullie nog aan de beurt komen.
  • Indien mogelijk wordt er op 2 cirkels gewerkt, één op linkerhand en één op rechterhand.
  • Als het niet mogelijk is om op 2 cirkels te rijden dan wordt samen beslist op welke hand gereden wordt.
  • Buitenkant van de cirkels/inrijpiste is voor galop, iets meer naar binnen voor draf en de binnenkant voor stap.
  • Indien je een Spin, Stop, Back-up of Sidepass wil oefenen, moet je zorgen dat je anderen niet hindert.
  • Niet-ruiters mogen in de inrijpiste. Dit moet op een veilige manier gebeuren m.a.w. deze mensen blijven dus buiten deze zone zolang men niet tussen de ruiters en paarden nodig is. Even helpen, een jas aannemen, lasso bevestigen... kan allemaal, maar blijf niet te lang tussen de paarden staan voor de veiligheid van uzelf en anderen.
  • De toegang tot deze piste moet altijd vrij blijven en geef ruiters de plaats binnen te komen en buiten te gaan.
  • Juryleden mogen de inrijpiste betreden om het gedrag en uitrusting te controleren en kan dit laten meetellen in jouw score voor Horsemanship.  Een jurylid kan een ruiter (deelnemende combinatie) weigeren voor deelname aan een wedstrijd (Rulebook).
    

  6. Wedstrijd

  • De Rulebook van EXCA wordt door jury en bestuur ter harte genomen, elke ruiter kan deze nalezen op de webpagina van EXCA of de hardcopy die ze krijgen bij hun lidmaatschapskaart.
  • Elke ruiter zorgt dat hij/zij op tijd met hun paard aan de ingang van de wedstrijdpiste staat.
  • Een groet naar de jury (wachten tot deze terug groet!) bevestigt vanuit beide standpunten dat men klaar is om aan de run te beginnen.

  7. Algemene punten

  • Laat alle zones in en rond de wedstrijdlocatie ten allen tijde proper achter. Afval hoort in een vuilbak en mest moet opgeruimd worden.
  • Indien er om veiligheidsredenen aanpassingen moeten gebeuren aan de omstandigheden ter plaatse (pistegebruik, covidmaatregelen...), kunnen bestuur en jury hierover beslissen. Dit zal dan omgeroepen en gecommuniceerd worden ter plaatse (door speaker en pistepersoneel), gelieve hier respect voor te willen hebben.
  • Op de parking van de wedstrijdlocatie vertrouwen wij op een attente manier van parkeren, vooral op kleinere locaties.
  • EXCA OWE is een aangesloten organisatie bij Paardensport Vlaanderen (vroeger gekend als VLP), ruiters kunnen hun verzekering (C-I) jaarlijks aanvragen/verlengen via onze organisatie en zijn hierdoor ook verzekerd tijdens onze Challenges.
   Elke ruiter is vrij om zich aan te sluiten bij één van de clubs/organisaties die lid zijn van Paardensport Vlaanderen.